shadow

Nacebelcode 2008

87.301  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- rusthuizen voor ouderen (R.O.B), die enkel over R.O.B.- bedden of andere bedden beschikken en die niet bestemd zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, die intensieve zorg nodig hebben. Het zijn collectieve residenties, met de mogelijkheid geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg en met beperkte of lichte verpleegkundige verzorging.

Opmerking:
Het is echter niet omdat een rusthuis niet over R.V.T.-bedden beschikt, dat er geen zwaar zorgbehoevenden kunnen opgenomen en verzorgd worden.
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van rust- en verzorgingstehuizen voor zwaar zorgbehoevende ouderen die intensieve zorg nodig hebben - cfr. 87.101Behoort tot
87.30  Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap


 Terug
 lijst secties