shadow

Nacebelcode 2008

87.302  Serviceflats voor ouderen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de serviceflats voor ouderen. Het zijn individuele woongelegenheden waar ouderen zelfstandig wonen en waar zij een beroep kunnen doen op de dienstverlening die gemeenschappelijk is en facultatief ter beschikking staat.
Deze subklasse omvat niet:
- de rust- en verzorginstehuizen (RVT) - cfr. 87.101
- de rusthuizen voor ouderen - cfr. 87.301
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging - cfr. 88.101
- activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen - cfr. 88.102Behoort tot
87.30  Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap


 Terug
 lijst secties