shadow

Nacebelcode 2008

87.90  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

Toelichting
Deze klasse omvat de maatschappelijke dienstverlening met huisvesting voor bepaalde personen, met uitzondering van ouderen en personen met een handicap, die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen of die niet op een autonome manier willen leven. Deze dienstverlening moet dag en nacht worden verleend en heeft als doel het verschaffen van maatschappelijke hulp aan kinderen, jongeren en bepaalde groepen personen. Medische behandeling, onderwijs of opleiding mogen niet voorop staan. Zowel openbare als private organismen kunnen deze dienstverlening verstrekken.
Deze klasse omvat niet:
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen - cfr. 84.301
- de verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. klasse 87.10
- de instellingen voor ouderen en personen met een handicap - cfr. klassen 87.10, 87.20 en 87.30
- activiteiten in verband met adoptie van kinderen - cfr. 88.999Behoort tot
87.9  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting


Bevat
87.901 Integrale jeugdhulp met huisvesting

87.902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting

87.909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.

 Terug
 lijst secties