shadow

Nacebelcode 2008

87.902  Algemeen welzijnswerk met huisvesting

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de laagdrempelige opvang en de begeleiding in eerste lijn voor zeer kwetsbare personen of groepen. Het gaat dus om algemeen welzijnswerk met huisvesting voor iedereen die zich bedreigd voelt door een crisissituatie of een sociale uitsluiting: opvangcentra voor gezinnen die uit hun huis worden verdreven, opvangcentra voor mishandelde vrouwen en hun kinderen, opvangcentra voor volwassen mannen, opvangcentra voor (politieke) vluchtelingen, asielzoekers, enz.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de opvang, de huisvesting en de sociale begeleiding van daklozen, zwervers en landlopers
Deze subklasse omvat niet:
- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) - cfr. 84.115Behoort tot
87.90  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting


 Terug
 lijst secties