shadow

Nacebelcode 2008

88.10  Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

Toelichting
Deze klasse omvat maatschappelijke adviesverlening, welzijnszorg en dergelijke dienstverlening voor ouderen en lichamelijk gehandicapten bij hun thuis of elders. Deze maatschappelijke dienstverlening kan verleend worden door openbare instellingen of door particuliere organisaties, nationale of lokale zelfhulporganisaties of door deskundige adviseurs.
Deze klasse omvat niet:
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen - cfr. 84.301
- de kinderdagverblijven voor kinderen met een handicap - cfr. klasse 88.91Behoort tot
88.1  Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten


Bevat
88.101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging

88.102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen

88.103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

 Terug
 lijst secties