shadow

Nacebelcode 2008

88.911  Kinderdagverblijven en crèches

Toelichting
Deze subklasse omvat alle vormen van collectieve kinderopvang, die buitenshuis georganiseerd wordt door gespecialiseerde organismen:
- de activiteiten van kinderdagverblijven en van crèches, ook indien voor gehandcapte kinderen
- de gemeentelijke kinderopvangvoorzieningen
- de activiteiten van peutertuinen
- de activiteiten van oudercréches
- de activiteiten van kinderhuizen
- de overige kinderopvang: mini-crèches, ...Behoort tot
88.91  Kinderopvang


Bevat
88.91101 Kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang

 Terug
 lijst secties