shadow

Nacebelcode 2008

88.99  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

Toelichting
Deze klasse omvat de maatschappelijke adviesverlening, welzijnszorg, vluchtelingenhulp en dergelijke dienstverlening voor individuen en gezinnen bij hun thuis of op andere plaatsen. Deze diensten kunnen verleend worden door openbare instellingen of door particuliere organisaties, door organisaties voor slachtofferhulp bij rampen, door nationale of lokale zelfhulporganisaties of door deskundige adviseurs.
Deze klasse omvat niet:
- dergelijke maatschappelijke dienstverlening die omschreven is in deze klasse, maar met huisvesting - cfr. klasse 87.90
- de kinderopvang - cfr. klasse 88.91Behoort tot
88.9  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting


Bevat
88.991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden

88.994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting

88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen

88.996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting

88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

 Terug
 lijst secties