shadow

Nacebelcode 2008

88.999  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- advies i.v.m. adoptie, kindermishandeling en dergelijke
- advies i.v.m. de besteding van het huishoudgeld
- advies bij huwelijks- en gezinsproblemen
- buurt- en nabijheidsdiensten
- het vaststellen van wie in aanmerking komt voor welzijnszorg, huursubsidies of voedselbonnen
- de omscholing en de ondersteuning van werklozen, voor zover de factor onderwijs beperkt blijft
- liefdadigheidsactiviteiten, zoals geldinzamelingen of andere ondersteunende activiteiten ten behoeve van de maatschapelijke dienstverlening
- de internationale hulp, bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen of de strijd tegen hongersnood
Alsook:
- zelfstandige voogdijschap
- bemiddelaars gespecialiseerd in familiegeschillen (bv. echtscheidingsproblemen met de eigendomsverdeling, enz.)
Deze subklasse omvat niet:
- de arbeidsbemiddeling - cfr. 78.100
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen - cfr. 84.301
- de beroepsopleiding - cfr. 85.592
- de beschutte en sociale werkplaatsen - cfr. 88.995Behoort tot
88.99  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.


 Terug
 lijst secties