shadow

Nacebelcode 2008

90.021  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken
Alsook:
- tax Shelter: productie en ontwikkeling van podiumkunsten
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de amusementswereld - cfr. 74.901
- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostessen, castingagentschappen en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, TV-uitzendingen, theaterproducties of andere spektakels, ...) - cfr. 78.100Behoort tot
90.02  Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten


 Terug
 lijst secties