shadow

Nacebelcode 2008

90.029  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de activiteiten van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz.
- de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums, enz.
Deze subklasse omvat eveneens:
- het beheer van rechten die verbonden zijn aan literaire of andere kunstwerken, met uitzondering van filmrechten, rechten op audiovisuele producten en rechten die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken

Alsook:
- de auteursrechten die verbonden zijn aan literaire werken of theaterwerken
- het innen van auteursrechten voor het schrijven van artikelen, lezingen, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producten - cfr. 59.130
- het beheer van rechten die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken - cfr. 59.203
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de amusementswereld - cfr. 74.901
- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostessen, castingagentschappen en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, TV-uitzendingen, theaterproducties of andere spektakels, ...) - cfr. 78.100Behoort tot
90.02  Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten


 Terug
 lijst secties