shadow

Nacebelcode 2008

90.031  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars: beeldhouwers, schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers, graveerders, enz.
- de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie, technische beschrijvingen, enz.
- de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten
- de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen, enz.
Alsook:
- recensent in de horeca
Deze subklasse omvat niet:
- de vervaardiging van beelden, die niet als originele kunstwerken kunnen worden beschouwd - cfr. 23.700
- de restauratie van orgels en andere historische muziekinstrumenten - cfr. 33.190
- het restaureren van bouwwerken - cfr. 43.995
- de productie van bioscoopfilms en activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie - cfr. 59.111 en 59.120
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de amusementswereld - cfr. 74.901
- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240
- restauratie van muziekinstrumenten - cfr. 95.290Behoort tot
90.03  Scheppende kunsten


 Terug
 lijst secties