shadow

Nacebelcode 2008

90.042  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het beheer en de exploitatie van culturele centra
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunsten
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van bioscopen - cfr. 59.140
- de verkoop van tickets voor spektakels en overige ontspanningsevenementen - cfr. 79.909
- de exploitatie van alle soorten musea - cfr. 91.020
- de exploitatie van sportaccommodaties - cfr. 93.110Behoort tot
90.04  Exploitatie van zalen


Bevat
90.04201 Beheer en exploitatie van culturele centra

90.04202 Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst

 Terug
 lijst secties