shadow

Nacebelcode 2008

91.011  Bibliotheken, mediatheken en ludotheken

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- alle soorten bibliotheken, leeszalen, gehoorzalen en mediatheken, die diensten verlenen aan het brede publiek in het algemeen of aan een speciaal cliënteel (studenten, wetenschappers, personeel, leden, enz.):
• opzoeken en bijeenbrengen van al dan niet gespecialiseerde collecties
• samenstellen van catalogi
• uitlenen en opslaan van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, cd's, banden, kunstwerken, enz.
• opzoeken van informatie op verzoek
- de foto- en filmarchieven en -bibliotheken
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van databanken - cfr. 63.110
- de verhuur van videobanden en dvd's en cd's - cfr. 77.220
- de openbare archieven - cfr. 91.012Behoort tot
91.01  Bibliotheken en archieven


Bevat
91.01101 Opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie

91.01102 Samenstellen van catalogi

91.01103 Uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD's, banden, kunstwerken, enz.

91.01104 Opzoeken van informatie op verzoek

 Terug
 lijst secties