shadow

Nacebelcode 2008

91.012  Openbare archieven

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het bijeenbrengen, bijhouden en instandhouden van openbare en private archieven
- het opzoeken van informatie op verzoek van het publiek: het publiceren van inventarissen, ter beschikking stellen van gegevens, leeszalen, enz.Behoort tot
91.01  Bibliotheken en archieven


Bevat
91.01201 Bijhouden van historische archieven

 Terug
 lijst secties