shadow

Nacebelcode 2008

91.020  Musea

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie van alle soorten musea, met inbegrip van openluchtmusea:
• kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.
• musea op het gebied van natuurlijke historie, wetenschappen en techniek, historische en militaire musea
• andere gespecialiseerde musea
Deze subklasse omvat niet:
- de restauratie van monumenten - cfr. 43.995
- activiteiten van commerciële kunstgalerijen - cfr. 47.787
- de restauratie van kunstwerken - cfr. 90.031
- de activiteiten van bibliotheken en archieven - cfr. klasse 91.01
- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240Behoort tot
91.02  Musea


Bevat
91.02001 Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz.

 Terug
 lijst secties