shadow

Nacebelcode 2008

91.030  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de exploitatie en het instandhouden (met inbegrip van de opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
- de monumentenzorg
Deze subklasse omvat niet:
- de restauratie van monumenten - cfr. 43.995Behoort tot
91.03  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties


Bevat
91.03001 Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen

91.03002 Monumentenzorg

 Terug
 lijst secties