shadow

Nacebelcode 2008

93.192  Zelfstandig werkende sportbeoefenaars

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van zelfstandig werkende beroepssporters, scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers, enz.
Alsook:
- professioneel pokerspeler
- talentscouting
- zelfstandige redder in een zwembad

Alsook:
- jurylid voor stamboekkeuringen voor alle paardachtigen en ezels
Deze subklasse omvat niet:
- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510
- activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers - cfr. 85.510Behoort tot
93.19  Overige sport


 Terug
 lijst secties