shadow

Nacebelcode 2008

94  Verenigingen

Toelichting
Deze afdeling omvat de activiteiten van organisaties die de belangen van bepaalde groepen vertegenwoordigen of die hun ideeën publiekelijk bevorderen. Deze organisaties beschikken over het algemeen over leden, maar ook niet-leden kunnen van hun activiteiten genieten. Deze afdeling omvat de bedrijfs- en werkgeversorganisaties en de beroepsorganisaties (groep 94.1), de vakverenigingen (groep 94.2) en de religieuze en politieke organisaties, verenigingen op het vlak van jeugdwerk, verenigingen voor volwassenen, verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering, milieu en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en overige verenigingen, n.e.g. (groep 94.9).Behoort tot
S  OVERIGE DIENSTEN


Bevat
94.1 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

94.2 Vakverenigingen

94.9 Overige verenigingen

 Terug
 lijst secties