shadow

Nacebelcode 2008

94.120  Beroepsorganisaties

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de organisaties waarvan de leden vooral geïnteresseerd zijn in de uitoefening van een bepaald beroep of discipline, zoals Orde van geneesheren, Orde van advocaten en notarissen, ingenieurs, architecten, enz.
- de verenigingen van specialisten die activiteiten uitoefenen van wetenschappelijke, academische of culturele aard, zoals schrijvers, schilders, artiesten en kunstenaars, journalisten, enz.
- de activiteiten van filosofische organisaties
- de verspreiding van informatie, de vaststelling van en het toezicht op deontologische praktijknormen, de vertegenwoordiging tegenover de overheid en het verzorgen van de public relations
Deze subklasse omvat eveneens:
- de wetenschappelijke academies en verenigingen
Deze subklasse omvat niet:
- educatieve activiteiten verzekerd door deze organisaties - cfr. afdeling 85Behoort tot
94.12  Beroepsorganisaties


 Terug
 lijst secties