shadow

Nacebelcode 2008

94.999  Overige verenigingen, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- verenigingen ter stimulering van een recreatief-culturele activiteit of hobby (m.u.v. sport en spel), bv clubs op het gebied van de dichtkunst, literatuur, geschiedenis, tuinverzorging, film en fotografie, muziek en kunst, knutselen en verzamelen, gezelligheids- en carnavalsverenigingen, enz.
- verenigingen voor het beschermen van en het zorgen voor betere leefomstandigheden voor bepaalde groepen zoals etnische of minderheidgroepen
- de dierenbescherming
- verenigingen ter ondersteuning van gemeenschaps- en onderwijsvoorzieningen (bv oudercomités,...), n.e.g.
- burgerinitiatieven en protestbewegingen
Deze subklasse omvat eveneens:
- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingenBehoort tot
94.99  Overige verenigingen, n.e.g.


 Terug
 lijst secties