shadow

Nacebelcode 2008

96.031  Uitvaartverzorging

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen en diensten van lijkbezorgers
- het verlenen van diensten rond de begrafenis of de crematie: verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz.
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren
Deze subklasse omvat niet:
- de religieuze en vrijzinnige diensten in verband met begrafenissen en crematies - cfr. 94.910Behoort tot
96.03  Begrafeniswezen


Bevat
96.03101 Verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.

96.03102 Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz.

96.03103 Verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen

96.03104 Verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren

 Terug
 lijst secties