shadow

Nacebelcode 2008

C  INDUSTRIE

Toelichting
Deze sectie omvat de fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten, ook al volstaat dit criterium niet om de industrie te definiëren (zie de opmerking hieronder over het recyclen van afval). De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede fabrikaten. Indien de goederen ingrijpend worden gewijzigd of vernieuwd of een totaal andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk onder industrie.

Het resultaat van een industriële verwerking is een eindproduct, dat gereed is voor gebruik of consumptie, of het is een halffabrikaat, dat voor verdere verwerking wordt gebruikt. Zo wordt het product dat na raffinage van aluminiumoxide ontstaat, als input gebruikt voor de primaire productie van aluminium. Primair aluminium wordt als input gebruikt voor de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt als input gebruikt voor de fabricage van artikelen van draad.

De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en hulpstukken voor machines en apparatuur wordt gewoonlijk ingedeeld in dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en apparatuur. De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren, elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld, ongeacht de machines en apparatuur waarin deze worden geïnstalleerd. De vervaardiging van specifieke componenten en toebehoren door spuitgieten of extrusie van kunststoffen wordt evenwel ingedeeld in groep 22.2.

De montage van onderdelen valt ook onder de sectie Industrie. Dat betreft zowel de montage van industrieproducten uit componenten die werden vervaardigd door de eenheid die ze monteert als uit aangekochte componenten.

De afvalverwerking, d.w.z. de omvorming van afval in secundaire grondstoffen, wordt ingedeeld in groep 38.3 (Terugwinning). Hoewel daarbij fysische of chemische veranderingen plaats kunnen vinden, wordt zij niet als verwerkende industrie beschouwd. De be- of verwerking van het afval wordt beschouwd als het eerste doel van deze activiteiten. Zij worden derhalve in sectie E (Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering) ingedeeld. De vervaardiging van nieuwe afgewerkte producten (en niet van secundaire grondstoffen) wordt evenwel in de sectie industrie ingedeeld, ook wanneer bij die activiteit afval als grondstof wordt gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de productie van zilver uit filmafval beschouwd als een industriële verwerking.

Specifiek onderhoud en specifieke reparatie van machines en apparatuur voor de industrie, handel en dergelijke worden over het algemeen ingedeeld in afdeling 33 ( Reparatie en installatie van machines en apparaten). De reparatie van computers en consumentenartikelen wordt evenwel ingedeeld in afdeling 95 (Reparatie van computers en consumentenartikelen), terwijl de reparatie van auto's wordt ingedeeld in afdeling 45 (Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen).

Wanneer zij als specifieke activiteit wordt uitgevoerd, wordt de installatie van machines en toestellen ingedeeld onder 33.220.

Opmerking: De scheidingslijn tussen de industrie en andere secties van de nomenclatuur is niet altijd even duidelijk. Over het algemeen houdt de industrie zich bezig met de verwerking van materialen tot nieuwe producten. Het resultaat van de productie is een nieuw product, maar wanneer een product als nieuw moet worden beschouwd, is niet altijd evident. Ter verduidelijking volgen een aantal voorbeelden van activiteiten die in de NACE bij de sectie industrie worden ingedeeld:
- de verwerking van verse vis (openen en verwijderen van oesterschelpen, fileren van vis), voor zover dat niet aan boord van vissersvaartuigen gebeurt (cfr. 10.200)
- het pasteuriseren en bottelen van melk (cfr. 10.510)
- de leerbewerking (cfr. 15.110)
- de houtverduurzaming (cfr. 16.100)
- het drukken en aanverwante activiteiten (cfr. groep 18.1)
- loopvlakvernieuwing van luchtbanden (cfr. 22.110)
- de productie van stortklare beton (cfr. 23.630)
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen (cfr. 25.610)
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines (bv. automotoren cfr. 29.100)

Er zijn daarentegen ook activiteiten die, hoewel ze een verwerkingsproces omvatten, toch bij een andere sectie van de NACE worden ingedeeld (dus niet bij de sectie Industrie). Daartoe behoren:
- de exploitatie van bossen, ingedeeld in sectie A (Landbouw, bosbouw en visserij)
- de verwerking van landbouwproducten, ingedeeld in sectie A (Landbouw, bosbouw en visserij)
- het bereiden van levensmiddelen voor onmiddellijk verbruik ter plaatse, ingedeeld in afdeling 56 (Eet- en drinkgelegenheden)
- de verrijking van ertsen en andere mineralen, ingedeeld in sectie B (Winning van delfstoffen)
- het optrekken van bouwwerken en de fabricage op de bouwplaats zelf, ingedeeld in sectie F (Bouwnijverheid)
- het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief het verpakken, herverpakken of bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën; het sorteren van afval; het mengen van verf op bestelling; het snijden van metaal op bestelling. Al deze activiteiten leiden niet tot een nieuw product, maar tot een gewijzigde versie van hetzelfde product, en worden bij sectie G (Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen) ingedeeld.


Bevat10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

11 Vervaardiging van dranken

12 Vervaardiging van tabaksproducten

13 Vervaardiging van textiel

14 Vervaardiging van kleding

15 Vervaardiging van leer en van producten van leer

16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

17 Vervaardiging van papier en papierwaren

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

20 Vervaardiging van chemische producten

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur

28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers

30 Vervaardiging van andere transportmiddelen

31 Vervaardiging van meubelen

32 Overige industrie

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten

 Terug
 lijst secties