shadow

Nacebelcode 2008

D  PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT

Toelichting
Deze sectie omvat de distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water via een vaste infrastructuur (netwerk) van leidingen en buizen. De omvang van het net is niet bepalend. De distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water in industriële complexen of flatgebouwen is ook inbegrepen.

Deze sectie omvat bijgevolg de exploitatie van gas- en elektriciteitsmaatschappijen die de productie, het beheer en de distributie van elektriciteit of aardgas verzorgen.
Zij omvat eveneens de productie en de distributie van stoom en gekoelde lucht.
Deze sectie omvat niet de distributie van water en de afvalwaterafvoer - cfr. afdelingen 36, 37. Deze sectie omvat evenmin het transport van aardgas via pijpleidingen (gewoonlijk over lange afstand).


Bevat35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

 Terug
 lijst secties