shadow

Nacebelcode 2008

E  DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING

Toelichting
Deze sectie omvat activiteiten in verband met het beheer (inzameling, bewerking en verwijdering) van allerlei afval, zoals vast of ander afval van de industrie of de huishoudens, evenals de sanering van milieuverontreiniging. De eindproducten van de afval- en afvalwaterbehandeling kunnen ofwel verwijderd worden of als grondstof dienen voor een ander productieproces. De activiteiten van de waterdistributie vallen eveneens onder deze sectie, aangezien ze vaak worden uitgevoerd in het kader van de afvalwaterbehandeling of door eenheden die aan afvalwaterbehandeling doen.


Bevat36 Winning, behandeling en distributie van water

37 Afvalwaterafvoer

38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

39 Sanering en ander afvalbeheer

 Terug
 lijst secties