shadow

Nacebelcode 2008

F  BOUWNIJVERHEID

Toelichting
Deze sectie omvat de algemene bouwkundige en civieltechnische werken. Zij omvat de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse alsook het optrekken van tijdelijke bouwwerken.

Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van gehele gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, openbare gebouwen, landbouwgebouwen, enz. of de bouw of aanleg van civieltechnische werken zoals autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, telecommunicatielijnen en elektriciteitskabels, buitensportaccommodaties, enz.

Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Een eenheid die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het hele bouwproject valt ook onder deze sectie.

De reparatie van gebouwen en van civieltechnische werken valt eveneens onder deze sectie.

Deze sectie omvat de bouw van gebouwen en de ontwikkeling van bouwprojecten (afdeling 41), de weg- en waterbouw (afdeling 42), alsook de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, die enkel een gedeelte van het hele bouwproces omvatten (afdeling 43).

De verhuur van machines voor de bouwnijverhied met bedieningspersoneel valt eveneens onder deze sectie.
Deze sectie omvat eveneens de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten alsook de ontwikkeling van civieltechnische werken. De projectontwikkeling behelst het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke middelen voor de uitvo


Bevat41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten

42 Weg- en waterbouw

43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

 Terug
 lijst secties