shadow

Nacebelcode 2008

G  GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

Toelichting
Deze sectie omvat de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend. Groot- en detailhandel vormen de laatste schakel in de distributieketen van goederen. Onder deze sectie valt ook de reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.

De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijv. wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden en opslag (al dan niet bevroren of gekoeld).

De afdeling 45 omvat de handel in en het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen en de afdelingen 46 en 47 omvatten alle andere verkoopsactiviteiten. Het onderscheid tussen afdeling 46 (Groothandel) en afdeling 47 (Detailhandell) ligt hem in het type klant.

Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandelaren, aan industriële, institutionele of bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren; alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals kooplieden, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) die door industriële of mijnbouweenheden naast fabrieken of mijnen worden geëxploiteerd, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Ook inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, inkopers en coöperaties voor het op de markt brengen van landbouwproducten.

In de groothandel gaat het vaak om concrete handelingen als het samenvoegen, combineren en sorteren van goederen in grote hoeveelheden, het opsplitsen in partijen stukgoederen, het anders verpakken en het verdelen van bijvoorbeeld geneesmiddelen in kleinere partijen, het opslaan, koelen, afleveren en installeren van goederen, de verkoopbevordering voor de klant en het ontwerpen van etiketten.

Onder detailhandel wordt verstaan de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie of op commissiebasis.


Bevat45 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen

46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

 Terug
 lijst secties