shadow

Nacebelcode 2008

H  VERVOER EN OPSLAG

Toelichting
Deze sectie omvat de activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen, al dan niet volgens een dienstregeling, per spoor, over de weg, over water en door de lucht, de activiteiten met betrekking tot het vervoer van vloeistoffen en andere substanties via pijpleidingen en de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, enz. Deze afdeling omvat de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedieningspersoneel, alsook de posterijen en de koeriers.
Deze sectie omvat niet:
- de grote herstellingen, de heropbouw of de ombouw van vervoermiddelen, andere dan motorvoertuigen - cfr. groep 33.1
- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens en vliegvelden - cfr. afdeling 42
- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. 45.203
- de activiteiten van reisagentschappen, touroperators, diensten voor reservering en ondersteunende activiteiten - cfr. afdeling 79
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedieningspersoneel - cfr. groepen 77.1 en 77.3


Bevat49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

50 Vervoer over water

51 Luchtvaart

52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

53 Posterijen en koeriers

 Terug
 lijst secties