shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.007.662
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 1966
Begindatum:17 juni 1966
Naam:W.H. Brady
Naam in het Nederlands, sinds 15 juli 1973
Adres van de zetel: Lindestraat 20 Stratenplan
9240 Zele
Extra adresinfo: Industriepark C/3
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 juni 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pearce ,  Aaron  Sinds 8 december 2014
Bestuurder Wilms ,  Brett  Sinds 17 juli 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Vervinckt ,  Bart  Sinds 8 december 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  17.290  -  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  20.520  -  Vervaardiging van lijm
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  18.120 -  Overige drukkerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.891.142,67 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 juli
 
 

Linken tussen entiteiten

0452.542.513 (SORBENT PRODUCTS COMPANY INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2008
0450.232.923 (TRANSPOSAFE SYSTEMS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug