shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0417.254.111
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 1977
Begindatum:16 mei 1977
Naam:ADK SYNDIC
Naam in het Frans, sinds 24 juli 2017
Afkorting: ADK
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2000
Adres van de zetel: Rue des Fories 2 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 14 juni 2002
Telefoonnummer:
04/220.70.70 Sinds 14 juni 2002(1)
Faxnummer:
04/220.70.60 Sinds 14 juni 2002(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.adksyndic.com Sinds 14 juni 2002(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 mei 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  68.321 -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0406.254.410 (Etablissements Jean-Pierre Stassen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2006
0473.783.731 (PROGEST IMMOBILIERE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 januari 2020
0669.489.644 (PROGEST BUILDINGS MANAGEMENT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 januari 2020
0419.735.430 (Intervest)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 december 1986
0415.030.336 (La Fribourgeoise)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 2000
0423.582.469 (GETRAS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 2000
0426.525.232 (DELAYE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 2000
0426.766.940 (FONCIERE MOSANE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 2000
0427.863.040 (GENERALE IMMOBILIERE MOSANE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.735.430 (Intervest)   sinds 11 december 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.030.336 (La Fribourgeoise)   sinds 23 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.525.232 (DELAYE)   sinds 23 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.582.469 (GETRAS)   sinds 24 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.766.940 (FONCIERE MOSANE)   sinds 24 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.863.040 (GENERALE IMMOBILIERE MOSANE)   sinds 24 maart 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug