shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0436.406.958
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1988
Begindatum:28 december 1988
Naam:CHEVRARDENNES
Naam in het Frans, sinds 28 december 1988
Adres van de zetel: Rue du Commerce 17 Stratenplan
1400 Nivelles
Sinds 11 januari 2006
Telefoonnummer:
067-634700 Sinds 11 januari 2006(1)
Faxnummer:
067-221152 Sinds 11 januari 2006(1)
E-mail:
philippe.lacoste@chevrardennes.beSinds 11 januari 2006(1)
Webadres:
www.fromageriebio.be Sinds 11 januari 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Loicq ,  Amaury  Sinds 25 mei 2018
Bestuurder Loicq ,  Didier  Sinds 28 mei 2004
Bestuurder Loicq ,  Thibault  Sinds 25 mei 2012
Persoon belast met dagelijks bestuur Loicq ,  Didier  Sinds 28 mei 2004
Gedelegeerd bestuurder Loicq ,  Didier  Sinds 2 juni 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1989
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug