shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0443.278.221
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 1990
Begindatum:20 juli 1990
Naam:Service Jeunesse Brabant
Naam in het Frans, sinds 10 december 2005
Adres van de zetel: Chaussée de Wavre 4 Stratenplan
1360 Perwez
Sinds 2 mei 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:
081658849 Sinds 2 mei 2016(1)
E-mail:
sjb.cfp@skynet.beSinds 2 mei 2016(1)
Webadres:
www.sjb-formation.be Sinds 2 mei 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 juli 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Antoine ,  André  Sinds 1 september 2017
Bestuurder Dupont ,  Michel  Sinds 10 december 2005
Bestuurder Hermans ,  Claudine  Sinds 1 september 2017
Bestuurder Marchal ,  Carine  Sinds 2 december 2015
Gedelegeerd bestuurder Antoine ,  André  Sinds 1 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1989
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug