shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0443.743.920
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 1991
Begindatum:28 maart 1991
Naam:ASCOASS
Naam in het Frans, sinds 16 juni 2014
Adres van de zetel: Route de Namur(WB) 264 Stratenplan
6224 Fleurus
Sinds 25 mei 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Moutoy ,  Manuël  (0543.649.465)   Sinds 31 december 2013
Vaste vertegenwoordiger Moutoy ,  Noël  Sinds 12 mei 2015
Vaste vertegenwoordiger Susanu ,  Daniela  Sinds 5 september 2016
Zaakvoerder (2)0450.172.941   Sinds 12 mei 2015
Zaakvoerder (2)0543.649.465   Sinds 31 december 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 mei 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug