shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0450.670.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 1993
Begindatum:6 augustus 1993
Naam:DIFRACH
Naam in het Frans, sinds 6 augustus 1993
Adres van de zetel: Rue Adolphe-Sax 40 Stratenplan
5500 Dinant
Sinds 14 november 2012
Telefoonnummer:
082/226720 Sinds 14 november 2012(1)
Faxnummer:
082/227403 Sinds 14 november 2012(1)
E-mail:
difrach@gmail.comSinds 14 november 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 augustus 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Deprez ,  Marie-Claire  Sinds 17 december 2005
Bestuurder Nicolas ,  Jacques  Sinds 17 december 2005
Gedelegeerd bestuurder Deprez ,  Marie-Claire  Sinds 17 december 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  55.209  -  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  55.900  -  Overige accommodatie
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 129.648 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug