shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0459.432.382
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 1996
Begindatum:24 december 1996
Naam:SQUARE INVEST
Naam in het Frans, sinds 5 augustus 2014
Afkorting: AGENCE MARLOW
Naam in het Nederlands, sinds 6 april 2010
Adres van de zetel: Brugmannlaan 471 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 30 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 december 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder 0548.779.676   Sinds 1 april 2014
Zaakvoerder Visart de Bocarmé ,  Maxime  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.191  -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug