shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.224.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 1999
Begindatum:11 juni 1999
Naam:AGENCE D'ETUDES ET CONSEILS MUST FINANCE
Naam in het Frans, sinds 4 juni 1999
Afkorting: MUST FINANCE
Naam in het Frans, sinds 4 juni 1999
Adres van de zetel: Rue Gilet-Ville(LV) 37 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 4 juni 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Jennar ,  Fabienne  Sinds 11 juni 1999
Zaakvoerder (2) Massart ,  Frédéric  Sinds 4 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug