shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0468.936.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1999
Begindatum:28 december 1999
Naam:R. & L.
Naam in het Frans, sinds 23 december 1999
Commerciële Naam:ARCHAMBEAU & JENNES, R & L S.A
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2009
Adres van de zetel: Rue Pepin 17 Stratenplan
4860 Pepinster
Sinds 15 februari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Gedelegeerd bestuurder Archambeau ,  Sophie  Sinds 23 oktober 2009
Gedelegeerd bestuurder Jennes ,  Hubert  Sinds 23 augustus 2004
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 november 2009
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 100.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug