shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0476.080.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 2001
Begindatum:14 november 2001
Naam:BUREAU DUVIVIER SARI
Naam in het Frans, sinds 19 oktober 2001
Afkorting: B-DS
Naam in het Frans, sinds 2 december 2015
Adres van de zetel: Rue Jules Destrée 264 Stratenplan  bus B
7390 Quaregnon
Sinds 2 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 oktober 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Degauquier ,  Bernard  (0471.387.633)   Sinds 1 september 2017
Zaakvoerder (2)0471.387.633   Sinds 1 september 2017
Zaakvoerder (2) Sari ,  Doriano  Sinds 6 april 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 november 2001
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  66.191 -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0420.320.596   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 maart 2015
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug