shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0524.741.690
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2013
Begindatum:21 maart 2013
Naam:REDERIJ FISTON
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2013
Adres van de zetel: Monnikendreef 7 Stratenplan  bus c
8300 Knokke-Heist
Sinds 19 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Couwyzer ,  Sabine  (0538.573.197)   Sinds 3 april 2017
Zaakvoerder (2)0538.573.197   Sinds 3 april 2017
Zaakvoerder (2) Couwyzer ,  Sabine  Sinds 5 augustus 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 maart 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  03.110  -  Zeevisserij
Sinds 1 april 2013
BTW 2008  03.210  -  Mariene aquacultuur
Sinds 1 april 2013
BTW 2008  10.200  -  Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
Sinds 1 april 2013
BTW 2008  46.381  -  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
Sinds 1 april 2013
BTW 2008  46.391  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
Sinds 1 april 2013
BTW 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  03.110 -  Zeevisserij
Sinds 11 maart 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug