shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.191.443
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juli 2013
Begindatum:25 juli 2013
Naam:Egeo
Naam in het Nederlands, sinds 9 augustus 2016
Adres van de zetel: Romeynsweel 8 Stratenplan
2030 Antwerpen
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer:
033699467 Sinds 1 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
invoicing@egeo.beSinds 1 juni 2018(1)
Webadres:
http://www.egeo.be Sinds 1 juni 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 31 juli 2013
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 31 juli 2013
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 31 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug