shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0537.440.079
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2013
Begindatum:1 augustus 2013
Naam:Vasile, Mihai
Sinds 1 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vasile ,  Mihai  Sinds 1 augustus 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 november 2013
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 november 2013
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug