shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0538.508.267
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 september 2013
Begindatum:10 september 2013
Naam:BVG Consulting
Naam in het Nederlands, sinds 10 september 2013
Adres van de zetel: T'Serclaesstraat 26 Stratenplan
1740 Ternat
Sinds 10 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 10 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Gysegem ,  Bart  Sinds 10 september 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 28 maart 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 28 maart 2017
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 10 september 2013
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 10 september 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 10 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug