shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0543.379.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2013
Begindatum:17 december 2013
Naam:JUSTICE FOR ALL
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2018
Afkorting: JFA
Naam in het Frans, sinds 17 mei 2018
Adres van de zetel: Boulevard Dolez 52 Stratenplan  bus E
7000 Mons
Sinds 17 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Yernaux ,  Pierre  (0459.862.944)   Sinds 17 december 2013
Zaakvoerder (2)0459.862.944   Sinds 17 december 2013
Zaakvoerder (2) Eggermont ,  Olivier  Sinds 17 december 2013
Zaakvoerder (2) Yernaux ,  Bernard  Sinds 11 juni 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 17 december 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  69.103 -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug