shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.901.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2016
Begindatum:1 januari 2016
Naam:Kamena-Nkaluluko, Claver
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer:
0484817809 Sinds 1 januari 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
claverkamena@hotmail.comSinds 1 januari 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Kamena-Nkaluluko ,  Claver  Sinds 1 januari 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 13 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug