shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.481.816
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 2017
Begindatum:27 januari 2017
Naam:CURA Family Services
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2019
Adres van de zetel: Léo Erreralaan 4 Stratenplan  bus 6
1180 Ukkel
Sinds 12 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0451.708.511   Sinds 24 oktober 2019
Bestuurder 0731.761.268   Sinds 24 oktober 2019
Vaste vertegenwoordiger Thevelin ,  Justine  (0451.708.511)   Sinds 24 oktober 2019
Vaste vertegenwoordiger Dubois ,  Pauline  (0731.761.268)   Sinds 24 oktober 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 januari 2017
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 27 januari 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 27 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug