shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0681.392.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 2017
Begindatum:14 september 2017
Naam:LA CENTRALE
Naam in het Frans, sinds 14 september 2017
Adres van de zetel: Rue des Récollets(VIS) 59 Stratenplan
4600 Visé
Sinds 14 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Amry ,  Elyes  Sinds 22 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug