shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0694.875.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 2018
Begindatum:18 april 2018
Naam:DEGAUQUIER AND PARTNERS MONS
Naam in het Frans, sinds 18 april 2018
Afkorting: DAP MONS
Naam in het Frans, sinds 18 april 2018
Adres van de zetel: Rue Jules Destrée 264B Stratenplan
7390 Quaregnon
Sinds 18 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Degauquier ,  Bernard  (0471.387.633)   Sinds 18 april 2018
Vaste vertegenwoordiger Terrana ,  Alexandre  (0604.968.016)   Sinds 18 april 2018
Zaakvoerder 0471.387.633   Sinds 18 april 2018
Zaakvoerder 0604.968.016   Sinds 18 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juli 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug