shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0862.405.917
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 2003
Begindatum:24 december 2003
Naam:Dardenne Assurfinance Perwez
Naam in het Frans, sinds 15 december 2003
Afkorting: D.A.F.P.
Naam in het Frans, sinds 15 december 2003
Adres van de zetel: Rue de la Station 68A Stratenplan
1360 Perwez
Sinds 15 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 december 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dardenne ,  Etienne  Sinds 15 december 2003
Bestuurder Fabry ,  Bernadette  Sinds 15 december 2003
Zaakvoerder Dardenne ,  Etienne  Sinds 15 december 2003
Zaakvoerder Fabry ,  Bernadette  Sinds 15 december 2003
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2004
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug