shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0862.519.842
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2004
Begindatum:8 januari 2004
Naam:BUREAU HICK ASSURANCES
Naam in het Frans, sinds 8 december 2003
Adres van de zetel: Rue de Battice 108G Stratenplan
4880 Aubel
Sinds 27 januari 2004
Telefoonnummer:
087/68.77.28 Sinds 27 januari 2004(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
E-MAIL: BUREAUHICK@PORTIMA.BESinds 27 januari 2004(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 december 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Bennour Cherif ,  Alexandre  Sinds 1 oktober 2010
Zaakvoerder (3) Hick ,  Anne-Françoise  Sinds 8 december 2003
Zaakvoerder (3) Hick ,  Isabelle  Sinds 1 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 december 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 
Linken tussen entiteiten
0810.081.840   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 december 2014
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug