shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0880.116.632
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2006
Begindatum:21 maart 2006
Naam:B19
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2006
Adres van de zetel: Van Beverlaan 19 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 15 maart 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bogaerts ,  John-Alexander  Sinds 30 mei 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 oktober 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug