shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.497.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2008
Begindatum:5 februari 2008
Naam:GARAGE PASSION
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2008
Adres van de zetel: Chemin du Gros Tienne 59 Stratenplan
1380 Lasne
Sinds 29 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dykmans ,  Hervé  Sinds 5 februari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2008
 
Rijwielen
Sinds 16 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 16 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 17 oktober 2017
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 5 februari 2008
BTW 2008  46.694  -  Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 5 februari 2008
BTW 2008  46.741  -  Groothandel in ijzerwaren
Sinds 5 februari 2008
BTW 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 oktober 2017
BTW 2008  47.525  -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 11 februari 2008
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 11 februari 2008
BTW 2008  77.291  -  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 5 februari 2008
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 5 februari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 11 februari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  47.785 -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug